Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

20 april 2022 2 min leestijd
  • Intro

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De partners van de coalitie Kansrijke Start Epe staan er samen voor dat alle kinderen in de gemeente Epe gezond en veilig opgroeien en meedoen naar talent en vermogen. Dit is onlangs vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring.

Samen werken aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap

Hoe meer problemen we voorkomen bij de start van een leven en in de vroege kinderjaren, hoe groter het voordeel voor het kind en de maatschappij. Met deze lokale coalitie sluiten we aan bij het lokale gezondheids- en sociaal beleid van de gemeente Epe en werken we samen daadkrachtig aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap: óp naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe!

Coalitie Kansrijke Start

De coalitie bestaat uit vele partners uit het sociaal domein, de gemeente Epe, de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Proscoop is één van deze partners. De coalitie onderschrijft het gezamenlijk belang en de urgentie van een Kansrijke Start voor alle kinderen in Epe. We richten ons daarbij onder andere op het betrekken van ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van de aanpak, het leggen van slimme verbindingen tussen zorgverleners en programma’s en het versterken van bestaande initiatieven.

Wat doet Proscoop

Onze adviseur Dorien van der Wal is projectleider Kansrijke Start in Apeldoorn en Epe. Proscoop is nauw betrokken bij de vorming van lokale coalities Kansrijke Start, zoals in Apeldoorn, Epe en Arnhem.
Dorien: De coalitie is gevormd, nu kunnen we met elkaar stappen gaan maken. De kerngroep is op dit moment bezig om in kaart te brengen wat er allemaal al gebeurd in Epe en door wie. De bedoeling is om dit straks met de brede coalitie te delen. Daarnaast werken we samen aan thema’s die we belangrijk vinden binnen de coalitie.

Meer post

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kansrijke Start is een van de vijf ketenaanpakken die op dit moment regionaal wordt ingericht. De vijf ketenaanpakken komen voort…

Apeldoorn Geboortezorg

Kansrijke start Voorst gestart met werkgroepen

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit…