Nieuwe website met overzichtelijk aanbod van Gezonde Leefstijlinterventie in Arnhem

27 september 2022 1 min leestijd
  • Intro

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op gedragsverandering met als doel een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. De GLI wordt vergoedt vanuit de basisverzekering en de vraag naar deze interventie groeit vanwege toename van het aantal mensen met (ernstig) overgewicht. Doordat het aantal GLI-aanbieders is gestegen is een helder overzicht van aanbieders in de regio Arnhem nodig.

Om deze reden is een nieuwe website ontwikkeld voor deelnemers, huisartsen en leefstijlcoaches om het aanbod GLI in de regio Arnhem helder en overzichtelijk in beeld te hebben. Dit project heeft Proscoop in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem, zorgverzekeraar Menzis, huisartsengroep Onze Huisartsen, een GLI leefstijlcoach en een ervaringsdeskundige uitgevoerd.

> Bekijk de nieuwe website: www.gliregioarnhem.nl

 

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid: welke beweging is er in de Achterhoek? 

Bij Positieve Gezondheid staat de mens en zijn gezondheid centraal en niet de ziekte. Gezondheid gaat over veerkracht van mensen,…

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en is inmiddels door vele organisaties en professionals uit…