Leerlunchsessies voor welzijnscoaches Welzijn op Recept

26 september 2022 3 min leestijd
  • Intro

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Drentse huisartsen zien relatief veel mensen met psychosomatische problemen op hun spreekuur. De oplossing voor deze vragen ligt vaak buiten het medisch werkveld. Om de best passende hulp te geven, verwijst de huisarts veel van deze patiënten door naar een welzijnscoach, in plaats van “het traditionele pilletje” voor te schrijven. Deze vorm van hulp, Welzijn op Recept, is al in een aantal Drentse gemeenten van start gegaan. Alle reden om leerlunchsessies te organiseren voor de welzijnscoaches. Het doel? Van elkaar leren en elkaar inspireren om Welzijn op Recept lokaal goed te laten werken.

Goed alternatief

Welzijn op Recept is een goede methode voor mensen met niet te zware psychosociale klachten. Denk hierbij aan overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid. De belangstelling voor Welzijn op Recept neemt nog steeds toe. Dat is een goede ontwikkeling.

Welzijn op Recept is een verbinder tussen zorg en sociaal domein en helpt zo mensen snel op weg naar de juiste plek om aan de slag te gaan met hun gezondheid vanuit een breder (niet medisch) perspectief.

Welzijnscoach in plaats van een pilletje

In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts – via Welzijn op Recept – patiënten door naar een welzijnscoach, dit is een medewerker van de lokale welzijnsorganisatie. De welzijnscoach gaat, op basis van de dimensies van positieve gezondheid, samen met de cliënt op zoek naar activiteiten die de cliënt kunnen helpen zich beter te voelen maar die vaak buiten het medische circuit liggen.

Welzijn op Recept groeit in Drenthe

In vier van de twaalf gemeenten in Drenthe wordt al gewerkt volgens deze werkwijze en we zien hierin een groei. Uit een provincie brede verkenning  is gebleken dat welzijnscoaches behoefte hebben aan inhoudelijke uitwisseling, deskundigheidsbevordering en intervisie. Proscoop heeft het initiatief genomen om op provinciaal niveau digitale leerlunchsessies voor welzijnscoaches te organiseren.

Samenwerken, leren en inspireren

Doel van deze sessies is om van elkaars ervaringen te leren, elkaar te inspireren zodat de welzijnscoaches effectief kunnen zijn in hun coachende rol en samenwerking met huisartsen en andere zorgprofessionals.

Deelnemer: “Het is goed om elkaar als welzijnscoaches scherp te houden: wanneer is het een reguliere welzijnsvraag en wanneer valt het onder Welzijn op Recept?”

Samen met het Landelijk Kenniscentrum WoR wordt gewerkt aan een training voor projectleiders die WoR willen uitrollen binnen hun gemeente. Op termijn wil Proscoop in Drenthe dan ook een koplopersgroep starten ter ondersteuning van deze projectleiders.

Voor meer informatie over Welzijn op Recept in Drenthe, neem contact op met Ayse Baltaci.

Meer post

Arnhem Welzijn op Recept

Welzijn op Recept gestart in de regio Arnhem/gemeente Overbetuwe

Binnen het Sociaal Team van de Gemeente Overbetuwe wordt op een unieke wijze samengewerkt tussen professionals en vrijwilligers met als…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.…