Festival van de Leefstijl voor herhaling vatbaar voor GLI professionals

15 mei 2023 3 min leestijd
  • Intro

GLI professionals uit Drenthe en Steenwijkerland inspireren en leren van elkaar tijdens geslaagde bijeenkomst. Meer dan 40 leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten uit Drenthe en Steenwijkerland deden mee op donderdag 30 maart en kijken uit naar een vervolg. Proscoop begeleidde deze middag op het Alfa College in Hoogeveen en kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

Adviseur Deirdre van Akkeren: Er werd actief verbinding gemaakt, geleerd over motivatie bij de deelnemer en coach. Ook werden er waardevolle tips en tricks gedeeld. Kortom, erg geslaagd!

Duurzaam effect bereiken

Inmiddels zijn in alle twaalf Drentse gemeenten en Steenwijkerland GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) teams actief. Ervaring laat echter zien dat er meer voor nodig is om een duurzaam effect te bereiken bij mensen met overgewicht of obesitas. Het lerend netwerk is opgezet om een doorontwikkeling en professionaliseringsslag van de GLI teams te ondersteunen. In 2022 is hiervoor een inventarisatie naar wensen en behoeften van de professionals gedaan, is er een werkgroep gevormd en is er vormgegeven aan de praktische organisatie van het lerend netwerk.

Sprekers uit verschillende hoeken

Tijdens deze eerste bijeenkomst heeft Irma Jager, psycholoog en trainer, ons meegenomen in het creëren van een motiverende leeromgeving, zowel in individueel contact als in groepen.  Hoe zorg je voor psychologische veiligheid? Hoe wakker je de intrinsieke motivatie aan? Wat is het nut van ongemak tijdens het leren? Hoe ga je om met ‘stoorzenders’?

Rob Gonera, internist WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen), nam ons mee in de oorzaken van obesitas en de medicamenteuze behandeling ervan. Obesitas is een chronische ziekte en het effect van behandeling is beperkt. Hij geeft daarom aan dat voorkomen beter is dan (proberen te) genezen.

‘Gluren’ bij de buren

In de workshop ‘Gluren bij de buren’ zijn de professionals uitgedaagd om hun materialen en werkvormen te delen op de volgende thema’s: voeding, beweging, ontspanning, slaap en timemanagement. De opbrengst zal worden gebundeld en gedeeld op een gezamenlijk platform.

Samenwerken en verwachtingen managen

Binnen de GLI heb je als professional te maken met verwachtingen van verschillende betrokkenen: De deelnemer, de verwijzer en de GLI aanbieder. In een workshop zijn deze verschillende verwachtingen verkend en is de meerwaarde van goed verwachtingsmanagement besproken. Samenwerken en afstemmen met huisarts en POH en eenduidige informatie aan de deelnemer zijn hierin belangrijk.

Mocht je interesse hebben in aansluiten bij, of meer willen weten over het lerend netwerk, laat het ons dan vooral weten. De presentaties zijn terug te vinden op de website van Gezond in Drenthe: www.gezondindrenthe.nl.

We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en het volgende Festival van de Leefstijl. Meer weten? Neem contact op met Deirdre van Akkeren.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de…