Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

18 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Bijeenkomst
  • Vervolg
  • Meer weten?

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in de regio Arnhem verbindt organisaties uit het zorg- en welzijnsdomein die van elkaar leren en elkaar inspireren. 

Vanuit deze beweging is er veel enthousiasme om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en samen te werken op het gebied van Positieve Gezondheid. Er zijn immers genoeg initiatieven, maar de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt juist om domein overstijgende samenwerking. 

Bijeenkomsten

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, de laatste was op 7 maart 2024. Ruim 40 professionals uit het zorg- en welzijnsdomein waren aanwezig en zijn met elkaar aan de slag gegaan om de Beweging Positieve Gezondheid in de regio Arnhem samen verder vorm te geven. In een afwisselend programma is de inhoudelijke verdieping opgezocht met een presentatie door Chantal Walg over de relatie tussen Positieve Gezondheid, de transformatie en de Inner Development Goals. Huisarts Carola Penninx inspireerde de aanwezigen met haar verhaal over het opzetten van Spectrum Medisch Centrum in Meppel en haar initiatief Centering Diabetes: een aanpak van gezondheidszorg die patiënten daadwerkelijk de regie geeft en leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten. Annemarie van de Wal, coach/trainer en Susanne Boks, manager bij GEZ IJsselstromen, zijn geïnterviewd over hun visie en ervaring met het werken vanuit Positieve Gezondheid. Vervolgens zijn in een world café nieuwe ideeën geconcretiseerd en afspraken gemaakt. De middag werd afgesloten met een netwerkmoment met een hapje en drankje. 

Vervolg

Nieuwsgierig naar het vervolg? Voor de zomer vindt een volgende bijeenkomst plaats. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar een van onze adviseurs. 

Meer weten?

De bijeenkomst is opgezet en begeleid door Proscoop. Wij jagen de beweging aan, maar geven het vorm samen met professionals en organisaties uit de regio. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…