Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

18 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Bijeenkomst
  • Vervolg
  • Meer weten?

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in de regio Arnhem verbindt organisaties uit het zorg- en welzijnsdomein die van elkaar leren en elkaar inspireren. 

Vanuit deze beweging is er veel enthousiasme om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en samen te werken op het gebied van Positieve Gezondheid. Er zijn immers genoeg initiatieven, maar de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt juist om domein overstijgende samenwerking. 

Bijeenkomsten

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, de laatste was op 7 maart 2024. Ruim 40 professionals uit het zorg- en welzijnsdomein waren aanwezig en zijn met elkaar aan de slag gegaan om de Beweging Positieve Gezondheid in de regio Arnhem samen verder vorm te geven. In een afwisselend programma is de inhoudelijke verdieping opgezocht met een presentatie door Chantal Walg over de relatie tussen Positieve Gezondheid, de transformatie en de Inner Development Goals. Huisarts Carola Penninx inspireerde de aanwezigen met haar verhaal over het opzetten van Spectrum Medisch Centrum in Meppel en haar initiatief Centering Diabetes: een aanpak van gezondheidszorg die patiënten daadwerkelijk de regie geeft en leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten. Annemarie van de Wal, coach/trainer en Susanne Boks, manager bij GEZ IJsselstromen, zijn geïnterviewd over hun visie en ervaring met het werken vanuit Positieve Gezondheid. Vervolgens zijn in een world café nieuwe ideeën geconcretiseerd en afspraken gemaakt. De middag werd afgesloten met een netwerkmoment met een hapje en drankje. 

Vervolg

Nieuwsgierig naar het vervolg? Voor de zomer vindt een volgende bijeenkomst plaats. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar een van onze adviseurs. 

Meer weten?

De bijeenkomst is opgezet en begeleid door Proscoop. Wij jagen de beweging aan, maar geven het vorm samen met professionals en organisaties uit de regio. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer post

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid: welke beweging is er in de Achterhoek? 

Bij Positieve Gezondheid staat de mens en zijn gezondheid centraal en niet de ziekte. Gezondheid gaat over veerkracht van mensen,…