Arie Jongejan

Directeur/bestuurder

‘Terug naar de menselijke maat’

Ik ben een pur sang relatiebouwer, netwerker, een denker en doener gericht op de toekomst. Een toekomst waar de regionalisering van de zorg steeds centraler staat. Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, moeten we lokale en regionale initiatieven de ruimte geven. Met aandacht voor de menselijke maat in de zorg.

Als bestuurder van (ROS) Proscoop, een Regionale Ondersteuningsstructuur, leg ik continu de verbindingen in onze regio’s met de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten (belangorganisaties). Dit doe ik vanuit een maatschappelijke insteek met een gedreven team.

Arie Jongejan

Kennisbank