Resultaten 3e Vitaal Vechtdal Challenge: op naar de 4e editie

2 maart 2022 2 min leestijd
  • Intro

In 2021 zijn 142 deelnemers uit het Vechtdal gestart met de Vitaal Vechtdal Challenge, een gratis wandelevenement voor mensen met een chronische aandoening. Het afgelopen jaar was er extra aandacht voor ex-coronapatiënten. De challenge is op 25 september 2021 met een gezamenlijke wandeling afgesloten. De deelnemers kijken met plezier terug, nu is het de uitdaging om te blijven wandelen.

Wat is de Vitaal Vechtdal Challenge?

De Vitaal Vechtdal Challenge is een wandelevenement dat 20 weken duurt. Het evenement is speciaal  voor mensen met een chronische aandoening. Chronische aandoeningen zijn onder andere diabetes, longaandoeningen zoals COPD, hart- en vaatziekten en kanker. Onder begeleiding van een wandelcoach en zorgprofessional wordt er iedere week gezamenlijk in een groep gewandeld in de omgeving.

Aandacht voor leefstijl

Op vier locaties in het Vechtdal hebben er wandelgroepen meegedaan: Ommen, Dalfsen, Avereest (Balkbrug en Dedemsvaart) en Hardenberg. Tijdens het wandelen is er naast bewegen ook aandacht voor andere leefstijlonderwerpen zoals het belang van gezonde voeding. Uiteraard werd er rekening gehouden met de coronamaatregelen indien dit van toepassing was.

Resultaten van de 3e challenge

Van de 142 deelnemers die gestart zijn hebben 120 deelnemers de gehele challenge volbracht. Een aantal deelnemers moest vanwege blessure helaas stoppen met de challenge. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 62 jaar. De deelnemers gaven aan dat het gemiddelde aantal minuten wandelen per dag toegenomen is van 52 minuten naar 70 minuten. De deelnemers gaven aan zich na de challenge actiever en doelbewuster te voelen. Fitter worden en een betere conditie opbouwen zijn de vaakst genoemde doelen.

Op naar de Vitaal Vechtdal Challenge 2022

In het voorjaar van 2022, start de 4e editie van de Vitaal Vechtdal Challenge. Kijk voor meer informatie over de Vitaal Vechtdal Challenge of het hele programma van het Vitaal Vechtdal op: https://www.vitaalvechtdal.nl/

Wat is Vitaal Vechtdal?

Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Samen met huisartsen, gemeenten, onderwijs, werkgevers en zorgverleners stimuleren we mensen van jong tot oud om actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Dat doen we omdat een gezondere leefstijl helpt bij fit worden én blijven. Met als resultaat dat mensen minder gebruik hoeven maken van de zorg.

De rol van Proscoop

Proscoop ondersteunt de doelstelling ‘gezond en vitaal blijven’ van Vitaal Vechtdal, door verbindingen te leggen tussen zorg, gemeente, welzijn en burgers. Ook brengt Proscoop inhoudelijke expertise in, waardoor de ingezette koers nog beter vorm en inhoud krijgt.