Levensloopzorg creëren in Velp en Rozendaal

28 augustus 2023 2 min leestijd
  • Intro

Positieve gezondheid vraagt om een geïntegreerd samenspel tussen zelfzorg, samenzorg, medische zorg en welzijn rond de inwoner. Momenteel is dit aanbod in Velp En Rozendaal versnipperd en is er ruimte voor verbetering om inwoners op een integrale manier te ondersteunen in hun gezondheid. Daarbij zijn gezondheidsinterventies van vandaag vaak van betekenis voor overmorgen. Dit vereist een meerjarig perspectief en denken in de vorm van ‘levensloop’.

In dit kader wordt de ‘levensloopvisie’ omarmd, waarin levensfasen en gebeurtenissen centraal staan en rekening wordt gehouden met de verschillende determinanten die gedurende het leven en die levensfasen van invloed zijn op het ontstaan van ziekten. Karin van der Steen en Janneke Remmelts van Proscoop, vertellen over hun rol als netwerkregisseur bij het project ‘Samen Gezond in Velp en Rozendaal’.

“Het is puzzelen en experimenteren”

Karin: ”Vanaf het begin is er veel vertrouwen en eigenaarschap tussen de samenwerkingspartners, essentieel om de slagingskans van het traject te vergroten. Het traject is verbonden aan het ZonMw-programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Ik geloof sterk in de verbinding met de juiste mensen op de juiste plek, die allen veranderbereid zijn, elkaar inspireren en motiveren om het anders aan te pakken.”

Janneke: “We durven te puzzelen, te experimenteren, terwijl we ondertussen onze doelen bewaken. We willen de inwoners een nog prominentere rol geven en hen de mogelijkheden aanreiken zelf de regie te nemen bij hun eigen gezondheid.”

Karin: “Door de druk op zorg, zowel financieel als door het personeelstekort, zal de burger in toenemende mate geconfronteerd worden met beperkingen in het zorgaanbod. Dit vereist een zorgvuldige en intensieve dialoog met inwoners over de prioriteiten ten aanzien van het zorg- en welzijnsaanbod. Acceptatie van een verminderd zorgaanbod, het faciliteren van zelfzorg en samenzorg en zelfregie zijn daarbij sleutelbegrippen. Hoe mooi is het dat we daar in Velp en Rozendaal nu mee kunnen beginnen, aansluitend op al het goede wat er al is.”

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…