Levensloopzorg creëren in Velp en Rozendaal

28 augustus 2023 2 min leestijd
  • Intro

Positieve gezondheid vraagt om een geïntegreerd samenspel tussen zelfzorg, samenzorg, medische zorg en welzijn rond de inwoner. Momenteel is dit aanbod in Velp En Rozendaal versnipperd en is er ruimte voor verbetering om inwoners op een integrale manier te ondersteunen in hun gezondheid. Daarbij zijn gezondheidsinterventies van vandaag vaak van betekenis voor overmorgen. Dit vereist een meerjarig perspectief en denken in de vorm van ‘levensloop’.

In dit kader wordt de ‘levensloopvisie’ omarmd, waarin levensfasen en gebeurtenissen centraal staan en rekening wordt gehouden met de verschillende determinanten die gedurende het leven en die levensfasen van invloed zijn op het ontstaan van ziekten. Karin van der Steen en Janneke Remmelts van Proscoop, vertellen over hun rol als netwerkregisseur bij het project ‘Samen Gezond in Velp en Rozendaal’.

“Het is puzzelen en experimenteren”

Karin: ”Vanaf het begin is er veel vertrouwen en eigenaarschap tussen de samenwerkingspartners, essentieel om de slagingskans van het traject te vergroten. Het traject is verbonden aan het ZonMw-programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Ik geloof sterk in de verbinding met de juiste mensen op de juiste plek, die allen veranderbereid zijn, elkaar inspireren en motiveren om het anders aan te pakken.”

Janneke: “We durven te puzzelen, te experimenteren, terwijl we ondertussen onze doelen bewaken. We willen de inwoners een nog prominentere rol geven en hen de mogelijkheden aanreiken zelf de regie te nemen bij hun eigen gezondheid.”

Karin: “Door de druk op zorg, zowel financieel als door het personeelstekort, zal de burger in toenemende mate geconfronteerd worden met beperkingen in het zorgaanbod. Dit vereist een zorgvuldige en intensieve dialoog met inwoners over de prioriteiten ten aanzien van het zorg- en welzijnsaanbod. Acceptatie van een verminderd zorgaanbod, het faciliteren van zelfzorg en samenzorg en zelfregie zijn daarbij sleutelbegrippen. Hoe mooi is het dat we daar in Velp en Rozendaal nu mee kunnen beginnen, aansluitend op al het goede wat er al is.”

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en is inmiddels door vele organisaties en professionals uit…

Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe geformaliseerd tot een stichting en overdracht van coördinerende taken van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar Proscoop. …

Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Dashboard Vitaal Vechtdal op IJssellandScan geüpdatet

Het dashboard van Vitaal Vechtdal op IJssellandScan heeft een update gehad met daarin de nieuwste resultaten van de twee projecten:…