Digitaal dashboard over Positieve Gezondheid in Flevoland gelanceerd

16 februari 2022 2 min leestijd
  • Intro

Deze week is het digitale dashboard over Positieve Gezondheid in Flevoland gelanceerd. Dit dashboard geeft inzicht in de Positieve Gezondheid van Flevolanders en heeft tot doel om Flevolandse beleidsmakers, die raakvlak hebben met positieve gezondheid, te informeren.

Proscoop ontwikkelde samen met GGD Flevoland, Provincie Flevoland en Flever het dashboard als onderdeel van het platform WEL in Flevoland. Het dashboard biedt inzicht hoe het gesteld is met de Flevolanders op de zes onderdelen van Positieve Gezondheid:

  1. Dagelijks functioneren
  2. Kwaliteit van leven
  3. Lichaamsfuncties
  4. Meedoen
  5. Mentaal welbevinden
  6. Zingeving

Het dashboard helpt om cijfers op deze zes thema’s naast elkaar te leggen en (per gemeente of provincie) te vergelijken. Zo valt bijvoorbeeld op dat de gemiddelde levensverwachting in Flevoland hoger ligt dan in de rest van Nederland. Ook is er in Flevoland gemiddeld minder armoede. Wel is er iets meer werkloosheid en zijn er gemiddeld meer mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Karlijn de Vries, adviseur Proscoop: “Met de komst van het dashboard is een mooie stap gemaakt om breder te kijken naar ziekte, gezondheid en preventie voor inwoners. Het dashboard bevat o.a. informatie over gezondheid, leefstijl, zorggebruik en (sociale) omgeving. Voor de toekomst biedt het dashboard tal van uitbreidingsmogelijkheden. De opgebouwde samenwerking met GGD Flevoland, Provincie Flevoland, en Flever vormt een uitstekende basis om hier gezamenlijk mee verder te gaan.”

Blijven ontwikkelen

In 2022 wordt het dashboard verder doorontwikkeld. Zo wordt het dashboard (waar mogelijk) verder uitgebreid met nieuwe databronnen en wordt de presentatiewijze geoptimaliseerd. Ook worden gebruikerssessies georganiseerd, met als doel om inzichten vanuit het dashboard te delen met Flevolandse beleidsmakers en dialoog te faciliteren. Op basis van de inzichten die hieruit voortkomen kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart.

WEL in Flevoland

WEL in Flevoland is een nieuw platform dat verbindt, faciliteert en inspireert alle Flevolanders, gemeenten, bedrijven en instellingen met een hart voor gezondheid. WEL is dé plek voor nieuws, kennis en inspiratie over positieve gezondheid. Zo wordt WEL de broedplaats van samenwerking voor en door iedereen die zich inzet voor de gezondheid van de Flevolanders.

 

Wilt u meer informatie over het dashboard positieve gezondheid? Neem dan contact op met Karlijn de Vries.

 

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…